OM KRETSEN
DOKUMENTER, REFERAT MM.
KART
HISTORIE OG STATISTIKK

KART

Orienteringskart i Buskerud

Orienteringskart gis ut av de lokale orienteringsklubbene. Det foreligger per i dag cirka 3.000 orienteringskart av ulik størrelse og målestokk rundt i Norge, og rundt byer og tettsteder er ofte store deler av skogsområdene kartlagt. Kartene er svært detaljerte, og de fleste oppdateres jevnlig. Høydekurver, stup og stein, myrsystem, bekker, stier, bebyggelse mv. er nøye synfart i terrenget, som regel på basis av spesialutarbeidede fotogrammetriske grunnlag.

 

Ansvar for kart i Buskerud o-krets er teknisk råd ved Ole Aalde Nyhagen

oleaalde@gmail.com

Les mer på Norsk Orienterings hjemmesider.

 

 

Kartanmeldingsskjema kan du laste ned her: 


Skjema for anmelding av kartarbeid