Lotte slutter som kretssekretær

Postet av Buskerud Orienteringskrets den 27. Jun 2017

Skrevet av undefined

Skrevet av Bergljot Aaserud

Lotte har funnet ut at hun vil bli pensjonist. Hun har jobbet som kretssekretær fra 1986, altså i hele 31 år, så det er en institusjon I orienteringskretsen som nå forlater oss.

Lotte har gjennom årene samarbeidet med 10 kretsledere og en rekke styremedlemmer. Hun har sørget for at kunnskap om økonomiske, praktiske og organisatoriske forhold blir videreført og likeså begrunnelsen for tidligere beslutninger.  Og hun har støttet opp gjennomføringen av mange kretsaktiviteter. Det har vært verdifullt for stadig nye kretsledere og styremedlemmer.

Styret takket av Lotte på styremøtet 15. juni. Hun fikk en fin liten glasskål fra Glasshytta med passende  inskripsjon. Vi takker Lotte for innsatsen og ønsker henne lykke til i ny fase i livet. Hennes siste arbeidsdag er 30. Juni.

Linda Verde
kretsleder