Utdeling av Silvas Ærespris for 2018!

Postet av Buskerud Orienteringskrets den 16. Feb 2019

Skrevet av undefined

Skrevet av Norges Orienteringsforbund

Morten Dåsnes ble hedret under kretstinget i Buskerud etter mye og godt arbeid både for klubb, krets og forbund!


Generalsekretær i Norges Orienteringsforbund, Lasse Arnesen, deler ut Silvas Ærespris til Morten Dåsnes.

 

 

Silvas Ærespris har ble innstiftet i 1984. Prisen har siden den tid vært utdelt hvert år til en leder, utøver eller administrator som har bidratt til å utvikle o-idretten på en fortjenestefull måte i Norge.

 

Ifølge reglene skal en komité bestående av en representant fra SILVA (daglig leder), fjorårets vinner, en fra styret (president) og en fra kontoret (generalsekretær) nominere en kandidat for NOFs styre, som siden beslutter hvem som skal motta prisen.


Prisen for 2018 ble utdelt tirsdag 12. februar 2019, og nedenfor er begrunnelsen for at ordstyrer under kretstinget i Buskerud – Morten Dåsnes – kunne ta med seg denne hederen hjem etter vel gjennomført kretsting.

Nedenfor er begrunnelsen for at Morten Dåsnes er tildelt Silvas Ærespris 2018:


Vi orienteringsløpere er jo så glad i å ferdes i skog og mark. Tilgangen til naturen er i stor grad sikret gjennom allemannsretten og gode relasjoner til grunneiere.

 

Samtidig er det viktig å verne om naturen slik at den forblir vår beste kilde til og arena for rekreasjon og utøvelse av vår kjære sport.

 

Silvas Ærespris for 2018 tildeles en som i mer enn en mannsalder har bidratt til at orienteringssportens ønsker og behov har blitt formidlet og hørt både vis a vis andre brukere og interesseorganisasjoner OG myndighetene.

 

Vinneren er medlem av et orienteringslag i Buskerud. Han er en sentral drivkraft i o-laget, og bidrar på alle fronter, fra ukentlige treninger til stafettorganisering og løpsarrangement. Allerede i 1979/80 kom han med i arbeidet for å formalisere samarbeidet med andre interessegrupper for naturmiljø og rettigheter. Avtalen ble vedtatt på NOFs forbundsting på 80-tallet. Den ble i 1989 revidert og signert av alle partene og har siden det hatt navnet «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere». Avtalen ble justert i 2017, og prisvinneren har bidratt i alle versjoner av dette dokumentet.

 

Vinneren har i hele sitt orienteringsliv vært glødende opptatt av friluftsliv, og sett den klare sammenhengen mellom orienteringsglede, naturopplevelser og bevaring av naturen. Han viser stor begeistring i arbeidet med å innvie nye mennesker i friluftslivets gleder. Han har hatt tillitsverv i andre friluftsorganisasjoner. Han er talsperson for friluftslivets og orienteringssportens bidrag til folkehelsa. Friluftsliv for alle har vært en av hans kjepphester.

 

Prisvinneren er en kapasitet som svært ofte benyttes som rådgiver og møtedeltaker i konfliktsaker for arrangement, og er svært opptatt av kunnskapsbasert tilnærming til utfordringene. Han har også vært sentral bidragsyter i NOFs arbeid med mosjonsorientering.

 

I tillegg til har han hatt tillitsverv i Buskerud orienteringskrets, og vært blant kretsens tingdelegater ved en rekke anledninger. Prisvinneren er et JA-menneske når det gjelder å bidra, men sier klart NEI dersom det strider mot hans overbevisning. Og han har sagt JA til å være ordstyrer i denne forsamling. Vinneren av Silvas Ærespris 2018 er som dere forstår; Morten Dåsnes.

 

 

Samtlige vinnere av Silvas Ærespris finner du: her