Trestikle naturreservat i Drammen

Postet av Buskerud Orienteringskrets den 26. Mar 2019

Skrevet av undefined

Skrevet av Isa Heggedal

Ivaretakelse av o-løpsinteresser

Berger og Svelvik o-lag har fra mange år tilbake kart over Trestikle-området på Drammensiden av kommunegrensen. O-laget har engasjert seg sterkt i verneplanen og følgende er tatt inn i forskriftene:

Turorientering med faste sesongposter og orienteringsløp med maksimalt 200 deltakere, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt 2.2 i "Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" av 3.12.1989, samt øvrige relevante punkter i avtalen følges.

Trestikle ble vernet i statsråd 15.03, men dette betyr at BOS, ved å ta kontakt med fylkesmannen, både kan arrangere turorientering og mindre løp i området.