Innkalling til kretsting 16. februar 2022

Postet av Buskerud Orienteringskrets den 31. Jan 2022

Skrevet av undefined

Skrevet av Norges Orienteringsforbund

Det innkalles til kretsting onsdag 16. februar kl. 18.30 – 21.30 på Eiker o-lags klubbhus på Ormåsen. 

 

Til: Klubbene i Buskerud O-krets                                           Oslo 4. januar 2022

 

Innkalling til kretsting 16. februar 2022

 

Det innkalles til kretsting onsdag 16. februar kl. 18.30 – 21.30 på Eiker o-lags klubbhus på Ormåsen. Det vil være en enkel servering under møtet.

 

Hvis smittesituasjonen tilsier at kretstinget ikke kan bli avholdt som planlagt, vil det gjennomføres digitalt på oppsatt dato. Uansett smittesituasjonen vil det være mulig å delta digitalt om behovet tilsier det. Meld fra om dette ved påmelding.

 

 

Saksliste og representasjon ifølge loven.

 

Lag med inntil 25 medlemmer:                     1 representant
Lag med 26 - 100 medlemmer:                 2 representanter
Lag med flere enn 100 medlemmer:       3 representanter
NIFs kjønnskvoteringsregler må være fulgt ved valg av representanter

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, på medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste, eller på styremøte etter fullmakt gitt på årsmøte.

 

Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være Buskerud o-krets i hende innen søndag

30. januar.

 

Sakspapirer blir sendt ut i uke 6 2022.

 

Faktura pålydende kr. 75,- pr. person til dekking av bevertning mm, vil bli sendt klubbene i etterkant.

 

Påmelding til Buskerud o-krets innen mandag 6. februar. Påmelding klubbvis med navn og epostadresse.

 

 

 

Med vennlig hilsen

BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS

 

Linda Verde                                                                                      Kenneth Buch

Kretsleder                                                                                         Kretskoordinator